top of page

Group

Public·16 members

Terapi Muzikleri REPACKDünyada müzik ve müzikterapi tarihi anlayışı bizi antropoloji, tarih, ethnoterapi, ethnomedicin, psikoloji, pedagoji, sosyoloji, spiritüalite, parapisikoloji gibi bilimlerle işbirliğine götürmektedir.
Terapi MuzikleriMüzik ve enstrüman eğitiminin beyin gelişimi üzerindeki etkilerini araştırırken, müzikal deneyimlerin ileri yaşlarda ve yaşa bağlı nörolojik hastalıklarda nasıl işe yaradığına ve destekleyici etkilerinin olduğuna dair bilgiler çıkıyor karşıma. Her geçen yıl müziğin ve müzik terapinin Parkinson, Felç, Alzheimer, Demans, Konuşma bozuklukları vb. hastalıklar üzerindeki iyileştirici ve pozitif etkileri hakkındaki çalışmalar fazlalaşıyor.


Müzik terapisi, çeşitli rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu terapi yöntemiyle, her yaştan insanın birçok farklı türde problemine çözüm sunulabilir. Müzik terapi fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel rahatsızlıkları ele alır.


Müzik terapisi, her bireyin kendi ihtiyaçlarına özel olarak planlanır. Terapiye katılmak için herhangi bir müzik yeteneğine ihtiyaç yoktur. Terapi süreci müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi, dans etmeyi, enstrüman çalmayı veya kendi şarkılarınızı yazmayı içerebilir. Müzik terapi bireysel veya grup şeklinde uygulanabilir.


Müzik terapisinin duygusal, fiziksel ve sosyal pek çok faydası vardır. Kişiye özel terapi programları ile soruna yönelik yaklaşımlar tercih edilir. Müzik terapisinin faydaları şunlardır:


Müzik akıl, vücut ve ruh arasında bir denge oluşturmaktadır. Müzik terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır.


Müzikle tedavi, klinik pratikte iyileşmeyi ve konforu sağlayan amaçla; hastanelerde, yoğun bakımda, cerrahi operasyonlarda ve psikiyatriden kemoterapi tedavisine kadar her alanda yaşam kalite standartlarını yükseltmek ve iyileştirmek için kullanılmaktadır. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page